Kázne a zamyslenia

Homília Gregoira z Nysse

Popis nedele Skutočný odpočinok nedele, ktorú Boh požehnal a počas ktorej Boh odpočíval po splnení svojej úlohy, keď sa pohrúžil/ ponoril, aby spasil svet, v nevládnosti smrti, sa dotýka už svojej hranice/medze. Tento deň sa zobudila jeho zvláštna milosť...

Sťahovavý vták

Denis Gagnon Boli štyri hodiny. Úsvit sa ešte neobjavil. Žiaden hluk nepretrhol ticho ešte spiaceho mesta. Zrazu, celkom sladko, prenikol nocou spev divých husí. Obloha bola príliš temná, aby som mohol uzrieť kŕdeľ týchto migrantov. Ale po tom, čo som ich...

Zbabelý Peter

Milí priatelia, Dnešné obe čítania podľa mňa patria do základnej výbavy každého, kto svoju vieru chce brať vážne. Tak ako, keď sa vyberáte do hôr a nutne si beriete určitý zoznam vecí so sebou, tak ako keď plánujete ísť do zahraničia  potrebujete sa naučiť pár...

Ježiš nedáva jasnú odpoveď.

Ale on sa chcel ospravedlnit, preto sa opýtal Ježiša: „ A kto je môj blížny?" Musíte milovať svojho blížneho ako seba sameho. Odpoveď veľmi jednoduchá, ale zákonníkovy nestačí. Chce jasnú, možno komplexnú odpoveď. Chce presne vedieť aké sú jeho povinnosti. Slovo...

Všetkých svätých dominikánskej rehole

8.november 2006, Zvolen Včera sme slávili v našej reholi sviatok všetkých svätých dominikánskej rehole. Tento sviatok sa slávi pravidelne týždeň po slávnosti všetkých svätých. Ono to na prvý pohľad  zaváňa tak trochu takým separatizmom. Ako keby nám nestačilo, že...

Prosba o radu – Islamská tradícia

Pane Bože, utiekam sa  k Tebe, aby som si vybral to najlepšie. V Tvojom rozhodnutí hľadám to svoje. Prosím Ťa o to, aby si ma ochránil svojou nekonečnou láskavosťou. Ty dokážeš to, na čo sa ja nezmôžem. Ty vieš, že je neviem. Si ten, kto dokonale pozná skryté...

Úvaha o utrpení

Utrpenie a bolesť sprevádza v živote každého človeka. V každej náboženskej tradícií je citlivo vnímané. Veľmi významne poznačilo aj budhistickú múdrosť. Preto sa pokúsim predložiť niekoľko myšlienok z tejto tradície. Svätá a vznešená pravda...

Pôstne zamyslenia

Niekoľko slov o tomto našom pôstnom projekte:

V tomto roku sa budeme prostredníctvom kratučkých materiálov vychádzajúcich z denných čítaní ponárať do myšlienok a výziev Veľkého pôstu. Materiály ti budú k dispozícii v našom Centre Univerzitnej Pastorácie vždy od pondelka pred príslušnou nedeľou na všetkých sv....

Popolcová streda

Joel 2,12-18; 2Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 „Obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie." (Joel 2,13) Pôst je veľmi osobitným obdobím - obdobím prípravy na Veľkú noc. Dnes, na Popolcovú stredu,...

Štvrtok po Popolcovej strede

Dt 30,15-20; Lk 9,22-25 „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?!" (Lk 9,25) Film The Closer je o človekovi, ktorý má všetko, na čo si len pomyslí. Jeho život je však jeden chaos. Duchovne je jednou ruinou. Film sa...

Piatok po Popolcovej strede

Iz 58,1-9b; Mt 9,14-15 Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?" Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú...

Sobota po Popolcovej strede

Iz 58,9c-14; Lk 5,27-32 [Ježiš tým, ktorí sa pohoršovali, že sa spolčuje s hriešnikmi, odpovedal:] „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov..." (Lk 5,32) Jeden väzeň z väznice v Kentucky poslal dojímavú modlitbu, ktorú...

Prvá pôstna nedeľa

Dt 26,4-10; Rim 10,8-13; Lk 4,1-13 Duch ho [Ježiša] vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. (Lk 4,1-2) Otec spisovateľa Dona Dunna vlastnil autoservis. Jedného dňa prišiel k nemu vodič s kamiónom, aby mu čosi opravil. Keď mal vystaviť účet, kamionista mu...

Pondelok 1. pôstneho týždňa

1 Pt 5,1-4; Mt 16, 13-19 [Za koho pokladajú ľudia Syna človeka? Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov.“  (Mt 16, 13b-14) Igor Gouzenko bol členom vedenia Sovietskeho veľvyslanectva v Kanade r. 1945, keď sa...

Utorok 1. pôstneho týždňa

Iz 55, 10-11; Mt 6, 7-15 [Ježiš povedal:] „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili." (Mt 6, 7) Istá žena sa prechádzala po morskej...

Streda 1. pôstneho týždňa

Jon 3, 1-10; Lk 11, 29-32 [Ježiš kázal ľuďom a vyzýval ich, aby konali pokánie. Presne tak, ako to urobili Ninivčania. Povedal im:] „...oni sa kajali na Jonášovo kázanie" (Lk 11, 32) Jedna stará legenda rozpráva o tom, čo sa stane mimo nebeskej brány po skončení...

Štvrtok 1. pôstneho týždňa

Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh; Mt 7, 7-12 [Ježiš povedal:] „Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám!" (Mt 7, 7) Maury Wills nikdy nezabudne na svoj prvý deň na sústredení, kde vyberali hráčov do špičkového baseballového družstva. Na konci dňa mu...

Piatok 1. pôstneho týždňa

Ez 18, 21-28; Mt 5, 20-26 [Ježiš povedal:] „Počuli ste, že otcom bolo povedané: „Nezabiješ!" Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá." (Mt 5, 21-22) Štrkáč chytený v pasci sa môže tak rozčúliť, že začne...

Sobota 1. pôstneho týždňa

Dt 26, 16-19; Mt 5, 43-48 [Ježiš im povedal:] „Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú... Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? (Mt 5, 44, 46) Novinár Christopher Matthews vo svojej...

Modlitby

Lesný chválospev

Chvála ti, Bože, za to, že každý list v lese má svoje miesto. Chvála ti, Bože, za všetky bytosti. Každá z nich má svoje miesto a čas a chvália ťa svojím bytím. Chvála ti, Bože, za silu, ktorú dávaš najmenším, aby mohli robiť robiť tie najväčšie veci. Chvála ti, Bože,...

Liečivá sila modlitby

Som v chráme pokoja! Všetko vo mne mlčí a odpočíva. Moje telo je uvoľnené. Liečivá sila mlčania ma naplňuje. Liči všetky moje neduhy. Dáva mi silu a zdravie. Láska a pokoj, svetlo a radosť vchádzajú do mojej duše a oživujú ma. V duši cítim nebeský pokoj. Všetko vo mne...

Udivený láskou

brat Roger z Taizé Kriste, Ty nám ponúkaš poklad Evanjelia. Vkladáš do nás jedinečný dar. Môžeme byť nositeľmi tvojho života. Ale komu bude jasné, že vyžarovanie pochádza od neba a nie z nás? Ten nenahraditeľný dar si vložil do hlinených nádob. Do chudobných sŕdc....

Kristovi svedkovia

Pier Giorgio Frassati

Dvere vŕzgajú ako duša spútaná bolesťou a uvoľňujú cestu hlave rodiny. Neobvyklá drobnosť neunikne oku jeho manželky: Tommaso drží v rukách noviny. Odkedy má záujem čítať strany a strany článkov písaných malými písmenami? On, ktorý by mohol sotva rozlúštiť veľké...

Fr. Pierre Claverie

Fr. Pierre Claverie, OP, bol zavraždený pri dverácha svojho biskupstva, 1. augusta 1996. kvôli svojej pevnej pozícií v prospech mieru a proti násiliu, ktoré sa žilo v Argentíne bol stále ohrozovaný. Pierre Claveri sa narodil 8. mája 1938. jeho rodičia boli...

Poklady náboženstiev

Prosba o radu – Islamská tradícia

Pane Bože, utiekam sa  k Tebe, aby som si vybral to najlepšie. V Tvojom rozhodnutí hľadám to svoje. Prosím Ťa o to, aby si ma ochránil svojou nekonečnou láskavosťou. Ty dokážeš to, na čo sa ja nezmôžem. Ty vieš, že je neviem. Si ten, kto dokonale pozná skryté...

Úvaha o utrpení

Utrpenie a bolesť sprevádza v živote každého človeka. V každej náboženskej tradícií je citlivo vnímané. Veľmi významne poznačilo aj budhistickú múdrosť. Preto sa pokúsim predložiť niekoľko myšlienok z tejto tradície. Svätá a vznešená pravda...