Popis nedele

Skutočný odpočinok nedele, ktorú Boh požehnal a počas ktorej Boh odpočíval po splnení svojej úlohy, keď sa pohrúžil/ ponoril, aby spasil svet, v nevládnosti smrti, sa dotýka už svojej hranice/medze.

Tento deň sa zobudila jeho zvláštna milosť našim očiam, našim ušiam, nášmu srdcu, lebo to je všetkými týmito spôsobmi, že sviatok sa udial kvôli nám – videli sme, počuli sme, prijali sme radosť do nášho srdca. Naše oko môžu sústredene pozorovať viditeľné svetlo

Víťazstvo života

Toto je príkaz múdrosti. V deň šťastia zabúdame na zlo. Tento deň necháva zabúdať na prvý rozsudok vyslovený proti nám, lepšie, vymazáva ho, nie iba k spokojnému zabudnutiu.

Vymazal úplne všetky stopy rozsudkov, ktoré nás odsudzovali. Vtedy splodenie sa odohralo v bolesti, teraz sa vrhá do sveta bez bolesti. Vtedy sme boli telo, narodení z tela, teraz, ten, kto sa narodí je duch, narodený z ducha. Vtedy sme boli deťmi človeka, teraz sme Božie deti. Boli sme vyhnaní z raja na zem, teraz ten, ktorý kraľuje na zemi, robí aj z nás nebeské bytosti.

Vtedy kvôli hriechu kraľovala smrť, teraz skrze život spravodlivosť prevzala moc. Vtedy jediný otvoril dvere smrti, teraz tiež, cez jediného, ten nechal miesto životu.

Vtedy sme stratili život kvôli smrti, teraz život zrušil smrť. Vtedy hanba nás prinútila skryť sa pod figovník, teraz sláva nám dovolila sa priblížiť k stromu života. Vtedy sme boli vyhnaní z raja, lebo sme boli neposlušní, teraz nás naša viera umiestňuje do vnútra raja. Nanovo plody života sú tam pre naše šťastie, nám na dosah. Nanovo prameň raja, ktorý sa delí na štyri podľa 4 riek evanjelia, napája všetkých ľudí cirkvi: týmto spôsobom, brázdy našej duše, ktorá otvorila pluh učenia, ten, ktorý seje slovo, spozná tiež toto opojenie a plody čnosti sa znásobia.

Čo vyhovuje teda konať v týchto okolnostiach? Čo iné napodobňuje vrchy proroka a pahorky poskakujúc. Vrchy poskakujú ako barance a pahorky ako jahňatá. Poďme teda, tešme sa v Bohu, ktorý uchvátil moc nepriateľovi, a ktorý dvihol veľkú trofej kríža pre našu spásu pádom protivníka.

Tlačíme kriky vojny. Tieto revy sú piesne víťazstva, ktoré spievajú víťazi nad porazenými.

Záverečná modlitba

Hoci nepriateľ a jeho línia vojny boli prevrátené, hoci šéf zlej armády démonov zmizol, zrušený a odteraz úplne vyhubený, povieme, že Boh je veľký  a veľký kráľ na celej zemi. On, ktorý korunuje rok svojou dobrotou a ktorý nás zjednotil , v Ježišovi Kristovi našom Pánovi. Sláva jemu naveky vekov, Amen.