O nás

 

Duchovnej správe vysokoškolákov vo Zvolene sa venujú bratia z rehole dominikánov. Prvým správcom CUP bol od 1. októbra 1998 Markolín Ondrej Bodnár OP. Od novembra 2001 mu prišiel na pomoc br. Bystrík Peter Klembara OP. 1. novembra 2004 bol menovaný novým správcom CUP Lukáš Milan Žilák OP. Vo februári 2005 z CUP odišiel br. Bystrík, ktorého v júli toho istého roku nahradil Damián Juraj Mačura OP. Ten sa tu zdržal 16 mesiacov a začiatkom decembra 2006 odišiel do Košíc. Potom sa stal správcom Mannes Stanislav Marušák OP, od 1. 1. 2010 bol správcom Bartolomej Vladimír Hurňanský OP, od 1. 1. 2019 Matej Šulík OP, potom Matúš Kušnír OP a od 1. 9. 2023 je správcom brat Bohuslav Jančiar OP.

Všetky aktivity si študenti pripravujú sami na báze dobrovoľníctva. Ich koordináciu zabezpečuje skupinka, ktorá sa pravidelne schádza v dome Phorum. Tento organizačný tím, v ktorom má každý z koordinátorov svoje úlohy a oblasť realizácie, tiež zabezpečuje aj fungovanie domu Phorum.

Ako CUP vzniklo?

V tom istom čase začali akademické sv. omše v kaplnke na Zvolenskom zámku, ktorý svojím prostredím vytvára vynikajúcu atmosféru pre takéto sv. omše.

Koncom roku 1997 vzniklo v Bratislave Univerzitné pastoračné centrum (UPC) a od začiatku bolo jasné, že takéto centrá by mali vznikať na celom Slovensku. V máji 1998 začala v mladých ľuďoch vo Zvolene rezonovať myšlienka vlastného „pastoračného centra”, ktoré by podľa UPC v Mlynskej Doline organizovalo program širokého spektra aktivít.

Trvalo asi 2 mesiace, kým sa pripravili potrebné dokumenty, aby v septembri 1998 mohla byť podpísaná nájomná zmluva o prenájme bývalej študovne na „Novom internáte”. Hneď nato, 1. októbra 1998 o. biskup Rudolf Baláž štatútom zriadil „Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov” (CUP). V novembri 1998 bola daná k dispozícii ďalšia miestnosť a sociálne zariadenie.

Koncom júna 1999 boli vedeniu Technickej univerzity predložené ciele CUP. Na základe toho bola CUP daná do prenájmu ďalšia miestnosť, aby sa mohli aktivity CUP rozrastať. Tak sa CUP dostalo aj na tzv. „Starý internát”. Od septembra 1999 máme teda v prenájme 3 miestnosti na 2 internátoch so sociálnym zariadením, celkovo asi 110 m2.

V júni 2001 sme vo verejnej súťaži získali starý dom v centre Zvolena. Dom pre nás kúpil o. biskup Rudolf Baláž. Príprava projektov a zháňanie počiatočných investícií nás stálo veľa síl a času, preto sme s opravami začali až v máji 2002. Po 9 mesiacoch opráv sme dom nazvali Phorum a slávnostne otvorili 12. 2. 2003. Pri opravách domu pomáhali predovšetkým študenti, ktorí odpracovali obrovské množstvo hodín. Obdobie opráv nás mnohých užšie spojilo a obdarovalo nás nezabudnuteľnými zážitkami.

Finančne nás podporili najmä: Renovabis, Arcibiskupstvo Mníchov, Dominikánska provincia v Kanade, Západná provincia dominikánov v USA, TUZVO a drobní darcovia na Slovensku.