..Kontaktuj nás dnes..

Adresa:
Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov
M. R. Štefánika 545 545/20, 960 01 Zvolen

Správca: br. Matúš František Kušnír OP
Telefón: 0911 912 538
Email: cupzv@dominikani.sk
Facebook: https://www.facebook.com/cupzvolen

Číslo účtu:
SK27 0200 0000 0040 5208 0856
IČO: 35984031