..Kontaktuj nás dnes..

Adresa: 
Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov 
M. R. Štefánika 545 545/20, 960 01 Zvolen

Správca: br. Matej Šulík OP
Telefón: 0904 738 475
Email: cupzv@dominikani.sk
Facebook: https://www.facebook.com/cupzvolen

Číslo účtu:
SK27 0200 0040 5208 0856
IČO: 35984031