Jedného upršaného dňa sa pod holým nebom pri internáte Bariny vo Zvolene uskutočnila akcia, pre niekoho možno známa, pre niekoho nie, ale napriek tomu veľmi dôležitá, a to slávnostná sv. omša Veni Sancte, na ktorej sa zúčastnili vysokoškoláci, ale aj okoloidúci. Niektorí odhodlaní mladí sa nebáli opustiť svoje malé internátne izby a zavítať a poctiť nás aj osobnou návštevou. Iní nás zase sledovali z okien a pripájali sa duchovne, ale aj spevom.

Svätú omšu celebroval brat Matej z kláštora Dominikánov vo Zvolene a v kázni povzbudil mladých nejedným milým slovom. Do Zvolena prichádzame nielen kvôli štúdiu a vzdelaniu, ale aj kvôli vyšším cieľom. Poznávať a nadväzovať vzťahy s druhými študentami, zažiť v novom meste, že Boh je prítomný aj tu a že nám pomáha a sprevádza nás na našej ceste.

Počas slávnosti nás sprevádzal hudobný doprovod spoločenstva Godzone, ktorý nám zanechal dobrý pocit na duši. Po nej sme spoločne prosili modlitbou o pomoc Svätého Ducha v novom akademickom roku a pustili sa s chuťou do neho. Na záver nás ešte hudobná skupina povzbudila piesňou k Svätému Duchu.

Autor: Mária, študentka 1.roč TUZVO