Iz 55, 10-11; Mt 6, 7-15

[Ježiš povedal:] „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.“ (Mt 6, 7)

Istá žena sa prechádzala po morskej pláži. Do oka jej padla malá mušlička. Zdvihla ju so slovami: „Ty si pre mňa takým prázdninovým darom od Boha. Zoberiem si ťa domov a položím na svoj pracovný stôl. Z toho miesta mi vždy, keď upadnem do horúčkovitej činnosti povieš: Zastav! Upokoj sa ako os na kolese. Nájdi chvíľku na relax vo svojom vnútornom jadre.“ Táto myšlienka krásne zapadá do toho, čo povedal Ježiš v dnešnom čítaní. Naša najlepšia modlitba sa obyčajne odohrá vždy vtedy, keď jednoducho sedíme pokojne a načúvame – vnútornému jadru svojo bytia.

Ako dobre sa cítim s načúvajúcou etapou modlitby? Ako by som sa mohol cítiť s ňou lepšie?

Čím vernejšie načúvaš hlasu, ktorý znie v tvojom vnútri, tým lepšie budeš schopný načúvať hlasom, ktoré k tebe prichádzajú zvonka.(Dag hammarskjold, Markings)