brat Roger z Taizé

Kriste, Ty nám ponúkaš poklad Evanjelia. Vkladáš do nás jedinečný dar. Môžeme byť nositeľmi tvojho života.

Ale komu bude jasné, že vyžarovanie pochádza od neba a nie z nás?

Ten nenahraditeľný dar si vložil do hlinených nádob.

Do chudobných sŕdc.

Prichádzaš sa usadiť v krehkosti naších bytí.

Tam a nikde inde.

Urob teda z nás, najbiednejších a najzraniteľnejších,  bez toho, aby sme vedeli ako, vyžarovanie tvojej prítomnosti medzi ľuďmi.

Prameň: Fr?re Roger de Taizé. Étonnement d’un amour. Presses de Taizé 1979.

S dovolením www.spiritualite2000.com preložil damián, o.p.