Iz 58,9c-14; Lk 5,27-32

[Ježiš tým, ktorí sa pohoršovali, že sa spolčuje s hriešnikmi, odpovedal:] „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov…“ (Lk 5,32)

Jeden väzeň z väznice v Kentucky poslal dojímavú modlitbu, ktorú napísal pre istý jezuitský časopis. Časť z nej znie: „Drahý nebeský Otče, prichádzam k tebe ako skrčený a zlomený človek… Prichádzam k tebe z väzenia, z miesta, ktoré sa nazýva cela smrti, a prosím ťa, Pane, aby si sa zmiloval nad úbohou dušou väzňa… Osuš tieto zaslzené oči; zmiluj sa nad týmto hnusným človekom, prosím ťa, vyslyš jeho žalostivý plač.“ Jack Joe Holland. Presne kvôli takýmto ľuďom, ako bol Jack Joe – úprimným, kajúcnym -, prišiel Ježiš.

Čo mi bráni, aby som si aj ja do svojho denníka napísal podobnú modlitbu, ako napísal Jack – modlitbu, ktorá by vychádzala z hĺbky môjho srdca?

Niet svätca bez minulosti a niet hriešnika bez budúcnosti. (Anonym)