Kázne a zamyslenia

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.

Pôstne zamyslenia

Druhá pôstna nedeľa

Gn 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4,1; Lk 9,28b-36 Ako [Ježiš] sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. Peter [mu] povedal: „Učiteľ, dobre je nám tu." (Lk 9, 29,33) Duchovní autori občas hovoria o tzv. „okamihu milosti".  Je to okamih, kedy ako...

Pondelok 2. pôstneho týždňa

Dan 9, 4b-10; Lk 6, 36-38 [Ježiš povedal:] „Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám." (Lk 6, 37) Slečna sa stretala s istým podnikateľom. Vzťah sa rozvíjal dobre a tak muž začal uvažovať o manželstve. Aby si však bol...

Utorok 2. pôstneho týždňa

Iz 1, 10. 16-20; Mt 23, 1-12 [Ježiš povedal:] „Kto je medzi vami najväčší; bude vaším služobníkom. 12 Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený." (Mt 23, 11-12) Pred pár rokmi sa stalo, že tréner mužstva Miami Dolphins Don Shula trávil prázdniny...

Streda 2. pôstneho týždňa

Jer 18, 18-20; Mt 20, 17-28 [Ježiš povedal:] „...kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. ...  Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.." (Mt 20, 26, 28) Ježiš meria veľkosť...

Štvrtok 2. pôstneho týždňa

Jer 17, 5-10; Lk 16, 19-31 [Ježiš povedal podobenstvo o bohatom mužovi, ktorý ignoroval údel chudáka, okolo ktorého denne prechádzal keď vstupoval do svojho domu. Obaja zomreli a ich osudy sa obrátili. Boháč prosil Abraháma, aby poslal niekoho, aby varovali členov...

Piatok 2. pôstneho týždňa

Gn 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Mt 21, 33-43. 45-46 [Ježiš povedal podobenstvo o mužovi, ktorý prenajal svoju vinicu nájomníkom za podiel na úrode. V čase oberačky poslal svojich sluhov, aby prevzali jeho podiel, no nájomníci ich zbili a zabili. Poslal ďalších svojich...

Sobota 2. pôstneho týždňa

Mich 7, 14-15. 18-20; Lk 15, 1-3, 11-32 [Ježiš povedal: „Istý otec mal dvoch synov. Mladší sa rozhodol odísť z domu. Vyžiadal si teda svoje dedičstvo a odišiel. Keď všetky peniaze hlúpo premárni, rozhodol sa vrátiť k otcovi] „Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec,...

Tretia pôstna nedeľa

Ex 17,3-7; Rim 5, 1-2.5-822-25; Jn 4, 5-42 [Ježiš a žena boli pri studni a hovorili o vode. Po chvíli jej Ježiš hovorí:] „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky." (Jn 4, 13-14) Výskum z r. 1980...

Pondelok 3. pôstneho týždňa

2 Kor 5, 1-15a; Lk 4, 24-30 [Nazaretčania] „Vstali, vyhnali ho [Ježiša] z mesta a viedli do až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel." (Lk 4, 29-30) Väčšina z nás si myslí, že Ježiš bol...

Utorok 3. pôstneho týždňa

Dan 3, 25. 34-43; Mt 18, 21-35 Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?" 22 Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz. (Mt 18, 21-22) Elisabeth...

Streda 3. pôstneho týždňa

Dt 4, 1. 5-9; Mt 5, 17-19 [Ježiš povedal vo svojej Reči na Vrchu:] „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť." (Mt 5, 17) Bohoslužby v synagógach v dávnych časoch začínali procesiou so zvitkami Zákona okolo...

Štvrtok 3. pôstneho týždňa

Jer 7, 23-28; Lk 11, 14-23 [Ježiš] raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy žasli; no niektorí z nich hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov." (Lk 11, 14-15) Na Broadwayi sa hral muzikál zo...

Modlitby

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.

Kristovi svedkovia

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.

Poklady náboženstiev

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.