Chvála ti, Bože, za to, že každý list v lese má svoje miesto.

Chvála ti, Bože, za všetky bytosti.

Každá z nich má svoje miesto a čas a chvália ťa svojím bytím.

Chvála ti, Bože, za silu, ktorú dávaš najmenším,

aby mohli robiť robiť tie najväčšie veci.

Chvála ti, Bože, že všetky veci majú svoj zmysel

a čo i len bez jediného živočíška či raslinky by to nebolo ono.

Chvála ti, Bože, za pravidelnosť,

ktorou nás inšpiruješ v prírode, a ktorá nám častokrát chýba.

Chvála ti, Bože, za prírodu, že nám dáva pokoj a potešenie,

aby sme vnímali každú sekundu života s radosťou.

Chvála ti, Bože, za stromy, za ich silu, za ich úžasnú trpezlivosť.

Chvála ti, Pane, za každý nový lístok,

ktorý má silu prejsť cez to staré za svetlom.

Chvála ti, Otče, za pocit maličkosti i veľkosti.

Chválospev zložili študenti na Duchovnej obnove na jar 2005, ktorú viedol fr. Dominik, op na tému: „Spiritualita stvorenia“