1 Pt 5,1-4; Mt 16, 13-19

[Za koho pokladajú ľudia Syna človeka? Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov.“  (Mt 16, 13b-14)

Igor Gouzenko bol členom vedenia Sovietskeho veľvyslanectva v Kanade r. 1945, keď sa rozhodol zdupkať. Zobral so sebou aj tajné dokumenty, ktoré svedčili o ruskej špionážnej sieti. Kanaďania však jeho príbehu neuverili. Bol príliš neuveriteľný. Až neskôr na základe úplne náhodného incidentu sa polícia presvedčila, že všetko, čo povedal bola naozaj pravda. Aj Ježiš poznal podobnú frustráciu, keď mal do činenia s ľuďmi, pre ktorých on i jeho posolstvo bolo „príliš neuveriteľné“, aby mohlo byť pravdivé.

Čo je pre mňa osobne na Ježišovi a jeho učení príliš dobré na to, aby to mohlo byť pravdivé.

Živ svoju vieru a tvoje pochybnosti zomrú od hladu. (E. C. McKenzie)