Utrpenie a bolesť sprevádza v živote každého človeka. V každej náboženskej tradícií je citlivo vnímané. Veľmi významne poznačilo aj budhistickú múdrosť. Preto sa pokúsim predložiť niekoľko myšlienok z tejto tradície.

Svätá a vznešená pravda o bolesti je, že: narodenie je bolesť, staroba je bolesť, choroba je bolesť, smrť je bolesť, nutnosť žiť s tými, ktorých človek neznáša je bolesť, odlúčenie od tých, ktorých človek miluje je bolesť.

Svätá a vznešená pravda o pôvode bolesti. Je to smäd, či chtivosť, čo vedie od narodenia po narodenie, sprevádzaná lipnutím na zmyslovom pôžitku, ktorý hľadá svoje uspokojenie sám v sebe, ktorá spôsobuje bolesť. Táto chtivosť sa prejavuje ako túžba po radosti, túžba po existencií a túžba po nebytí.

Svätá a vznešená pravda o ústupe utrpenia. Je to uzdravenie a úplný odstup od žiadostivosti. Treba ju zavrhnúť, opustiť, neprikladať jej dôležitosť. Ináč povedané – oslobodiť sa od nej.

Svätá a vznešená pravda, ktorá vedie k odstráneniu utrpenia. Je to ušľachtilá cesta s niekoľkými vetvami. Správne porozumenie, správny úmysel, správne slová, správna aktivita, správny spôsob života, správne úsilie, správne vnímanie a správna koncentrácia.

Aby človek mohol tejto svätej a vznešenej pravde porozumieť, musí ju pohliadnuť Božími očami. Pohliadnutie vzbudí v ňom poznanie, poznanie vedomosť, vedomosť múdrosť a múdrosť svetlo a pokoj.

To sú myšlienky Buddhy Samyuttanikaya. V mnohom inšpiratívne a obohacujúce aj pre nás kresťanov.

S dovolením www.spiritualite2000.com preložil lukáš, o.p.