Joel 2,12-18; 2Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18

„Obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.“ (Joel 2,13)

Pôst je veľmi osobitným obdobím – obdobím prípravy na Veľkú noc. Dnes, na Popolcovú stredu, si mnohí kresťania nechávajú pomazať čelá popolom. Robia to z dvoch dôvodov. Po prvé pripomína im to, že tak ako Ježiš, ktorý zomrel na Veľký piatok, aj im je určené zomrieť. Po druhé im to pripomína, že ak chcú ako Ježiš aj oni vstať k novému životu, musia sa kajať, t. j. musia sa odvrátiť od svo-jich hriechov a rozhodnúť sa kráčať po stopách Ježišových.

Porozmýšľaj o jednej oblasti, v ktorej by si počas tohtoročného Pôstu mohol bližšie nasledovať Ježiša. Prečo si myslíš, že práve táto oblasť je pre teba najdô-ležitejšia?

Každý premýšľa, ako zmeniť ľudstvo. Nikto nepremýšľa, ako zmeniť seba. (Lev Tolstoj)