Iz 58,1-9b; Mt 9,14-15

Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“ Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.“ (Mt 9,14-15)

V dávnych židovských dobách bolo zvykom, že priatelia, príbuzní i susedia zaobchádzali s novomanželmi v týždni bezprostredne po ich svadbe ako s kráľom a kráľovnou. Postiť sa v tomto čase by bolo priam hriechom i urážkou. Ježiš prirovnáva svoju prítomnosť medzi svojimi učeníkmi k tomuto radostnému týždňu osláv. Pôstne obdobie sa, naopak, zameriava na udalosti, ktoré spôsobili, že sme Ježiša stratili. Je to ten čas „postenia sa“, o ktorom hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu.

Od ktorých vecí by som sa mohol počas tohto pôstneho obdobia „postiť“?

Posti sa od kritizovania… posti sa od prejavov otrávenosti a zatrpknutosti… posti sa od strachu… posti sa od ohovárania… (Arthur Lichtenberger)