Dt 26,4-10; Rim 10,8-13; Lk 4,1-13

Duch ho [Ježiša] vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. (Lk 4,1-2)

Otec spisovateľa Dona Dunna vlastnil autoservis. Jedného dňa prišiel k nemu vodič s kamiónom, aby mu čosi opravil. Keď mal vystaviť účet, kamionista mu hovorí: „Napíšte do faktúry zopár vecí naviac. Firma to zaplatí. Zvyšok si môžeme rozdeliť.“ Donov otec to však odmietol. Kamionista pritvrdil. Budem vaším stálym zákazníkom. Prečo by sme nemohli mať zo spoľahlivej roboty, ktorú vo svojom servise ponúkate, výhodu obaja?“ Donov otec však hovorí: „Viete, nie je to môj štýl.“ Keď ale kamionista neprestával naliehať, automechanik mu nakoniec odporučil hľadať si iný servis. Kamionista na to: „Viete čo? Nepôjdem nikam. Som majiteľ prepravnej firmy. Iba som si chcel overiť, či ste automechanik, ktorému môžem pri opravách svojich kamiónov dôverovať!“

Spomínam si na nejaké veľké pokušenia vo svojom živote, ktoré boli pre mňa mimoriadne silné? Ako som obstál?

Pretože [Ježiš] sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní. (Hebr 2,18)