Pane Bože, utiekam sa  k Tebe, aby som si vybral to najlepšie. V Tvojom rozhodnutí hľadám to svoje. Prosím Ťa o to, aby si ma ochránil svojou nekonečnou láskavosťou.

Ty dokážeš to, na čo sa ja nezmôžem. Ty vieš, že je neviem. Si ten, kto dokonale pozná skryté veci.

Pane Bože, ak to, do čoho sa púšťam, je pre mňa dobré a je to v zhode s mojimi povinnosťami v súčasnom živote a prospešné pre môj budúci život, pomôž mi to uskutočniť.

Ak je to však naopak proti mojim súčasným povinnostiam a uškodí mi to v budúcnosti, odvráť tento môj zámer odo mňa a mňa odvráť od tohto môjho zámeru.

Nasmeruj ma tam, kde nájdem svoje dobro a daj, aby som v ňom našiel potešenie.

M. M. Assaouaf: L’enseignement de la pri?re, Tunisie, Éd. Dâr Soulâmî, 1980.

S dovolením www.spiritualite2000.com preložil damián o.p.