Som v chráme pokoja!

Všetko vo mne mlčí a odpočíva.

Moje telo je uvoľnené.

Liečivá sila mlčania ma naplňuje.

Liči všetky moje neduhy.

Dáva mi silu a zdravie.

Láska a pokoj, svetlo a radosť

vchádzajú do mojej duše a oživujú ma.

V duši cítim nebeský pokoj.

Všetko vo mne mlčí.

Jedine Boh účinkuje vo mne

a napĺňa moju dušu láskou.

Zapálila sa vo mne nová iskra.

Nová sila ma naplnila.

Nový život ma preniká.

Nové svetlo má osvetľuje.

Chcem večne nosiť toto svetlo

a radostne ho vlievať do srdca ľudstva.

Spása a svetlo všetkým ľuďom a bytostiam.

Prameň: Výber z najkrajších modlitieb sveta. Vybral a zostavil ThDr. Ján Rybár.