Fr. Pierre Claverie

Fr. Pierre Claverie, OP, bol zavraždený pri dverácha svojho biskupstva, 1. augusta 1996. kvôli svojej pevnej pozícií v prospech mieru a proti násiliu, ktoré sa žilo v Argentíne bol stále ohrozovaný. Pierre Claveri sa narodil 8. mája 1938. jeho rodičia boli...

Lesný chválospev

Chvála ti, Bože, za to, že každý list v lese má svoje miesto. Chvála ti, Bože, za všetky bytosti. Každá z nich má svoje miesto a čas a chvália ťa svojím bytím. Chvála ti, Bože, za silu, ktorú dávaš najmenším, aby mohli robiť robiť tie najväčšie veci. Chvála ti, Bože,...

Liečivá sila modlitby

Som v chráme pokoja! Všetko vo mne mlčí a odpočíva. Moje telo je uvoľnené. Liečivá sila mlčania ma naplňuje. Liči všetky moje neduhy. Dáva mi silu a zdravie. Láska a pokoj, svetlo a radosť vchádzajú do mojej duše a oživujú ma. V duši cítim nebeský pokoj. Všetko vo mne...

Udivený láskou

brat Roger z Taizé Kriste, Ty nám ponúkaš poklad Evanjelia. Vkladáš do nás jedinečný dar. Môžeme byť nositeľmi tvojho života. Ale komu bude jasné, že vyžarovanie pochádza od neba a nie z nás? Ten nenahraditeľný dar si vložil do hlinených nádob. Do chudobných sŕdc....

Prosba o radu – Islamská tradícia

Pane Bože, utiekam sa  k Tebe, aby som si vybral to najlepšie. V Tvojom rozhodnutí hľadám to svoje. Prosím Ťa o to, aby si ma ochránil svojou nekonečnou láskavosťou. Ty dokážeš to, na čo sa ja nezmôžem. Ty vieš, že je neviem. Si ten, kto dokonale pozná skryté...

Úvaha o utrpení

Utrpenie a bolesť sprevádza v živote každého človeka. V každej náboženskej tradícií je citlivo vnímané. Veľmi významne poznačilo aj budhistickú múdrosť. Preto sa pokúsim predložiť niekoľko myšlienok z tejto tradície. Svätá a vznešená pravda...