Fotogaléria

Piatok po Popolcovej strede

Iz 58,1-9b; Mt 9,14-15 Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?" Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú...

Sobota po Popolcovej strede

Iz 58,9c-14; Lk 5,27-32 [Ježiš tým, ktorí sa pohoršovali, že sa spolčuje s hriešnikmi, odpovedal:] „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov..." (Lk 5,32) Jeden väzeň z väznice v Kentucky poslal dojímavú modlitbu, ktorú...

Prvá pôstna nedeľa

Dt 26,4-10; Rim 10,8-13; Lk 4,1-13 Duch ho [Ježiša] vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. (Lk 4,1-2) Otec spisovateľa Dona Dunna vlastnil autoservis. Jedného dňa prišiel k nemu vodič s kamiónom, aby mu čosi opravil. Keď mal vystaviť účet, kamionista mu...

Pondelok 1. pôstneho týždňa

1 Pt 5,1-4; Mt 16, 13-19 [Za koho pokladajú ľudia Syna človeka? Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov.“  (Mt 16, 13b-14) Igor Gouzenko bol členom vedenia Sovietskeho veľvyslanectva v Kanade r. 1945, keď sa...

Utorok 1. pôstneho týždňa

Iz 55, 10-11; Mt 6, 7-15 [Ježiš povedal:] „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili." (Mt 6, 7) Istá žena sa prechádzala po morskej...

Streda 1. pôstneho týždňa

Jon 3, 1-10; Lk 11, 29-32 [Ježiš kázal ľuďom a vyzýval ich, aby konali pokánie. Presne tak, ako to urobili Ninivčania. Povedal im:] „...oni sa kajali na Jonášovo kázanie" (Lk 11, 32) Jedna stará legenda rozpráva o tom, čo sa stane mimo nebeskej brány po skončení...

Štvrtok 1. pôstneho týždňa

Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh; Mt 7, 7-12 [Ježiš povedal:] „Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám!" (Mt 7, 7) Maury Wills nikdy nezabudne na svoj prvý deň na sústredení, kde vyberali hráčov do špičkového baseballového družstva. Na konci dňa mu...

Piatok 1. pôstneho týždňa

Ez 18, 21-28; Mt 5, 20-26 [Ježiš povedal:] „Počuli ste, že otcom bolo povedané: „Nezabiješ!" Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá." (Mt 5, 21-22) Štrkáč chytený v pasci sa môže tak rozčúliť, že začne...