Niekoľko slov o tomto našom pôstnom projekte:

V tomto roku sa budeme prostredníctvom kratučkých materiálov vychádzajúcich z denných čítaní ponárať do myšlienok a výziev Veľkého pôstu. Materiály ti budú k dispozícii v našom Centre Univerzitnej Pastorácie vždy od pondelka pred príslušnou nedeľou na všetkých sv....

Popolcová streda

Joel 2,12-18; 2Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 „Obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.“ (Joel 2,13) Pôst je veľmi osobitným obdobím – obdobím prípravy na Veľkú noc. Dnes, na...

Štvrtok po Popolcovej strede

Dt 30,15-20; Lk 9,22-25 „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?!“ (Lk 9,25) Film The Closer je o človekovi, ktorý má všetko, na čo si len pomyslí. Jeho život je však jeden chaos. Duchovne je jednou ruinou. Film...

Piatok po Popolcovej strede

Iz 58,1-9b; Mt 9,14-15 Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“ Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa...

Sobota po Popolcovej strede

Iz 58,9c-14; Lk 5,27-32 [Ježiš tým, ktorí sa pohoršovali, že sa spolčuje s hriešnikmi, odpovedal:] „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov…“ (Lk 5,32) Jeden väzeň z väznice v Kentucky poslal dojímavú...

Prvá pôstna nedeľa

Dt 26,4-10; Rim 10,8-13; Lk 4,1-13 Duch ho [Ježiša] vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. (Lk 4,1-2) Otec spisovateľa Dona Dunna vlastnil autoservis. Jedného dňa prišiel k nemu vodič s kamiónom, aby mu čosi opravil. Keď mal vystaviť účet, kamionista mu...