Homília Gregoira z Nysse

Popis nedele Skutočný odpočinok nedele, ktorú Boh požehnal a počas ktorej Boh odpočíval po splnení svojej úlohy, keď sa pohrúžil/ ponoril, aby spasil svet, v nevládnosti smrti, sa dotýka už svojej hranice/medze. Tento deň sa zobudila jeho zvláštna milosť...

Sťahovavý vták

Denis Gagnon Boli štyri hodiny. Úsvit sa ešte neobjavil. Žiaden hluk nepretrhol ticho ešte spiaceho mesta. Zrazu, celkom sladko, prenikol nocou spev divých husí. Obloha bola príliš temná, aby som mohol uzrieť kŕdeľ týchto migrantov. Ale po tom, čo som ich...