Emauzskí učeníci

Lukáš 24 Ježiš sa zjavuje emauzským učeníkom – 13 V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, 14 a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. 15 Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa...

Správca a ľudia v CUP

Duchovnej správe vysokoškolákov vo Zvolene sa venujú bratia z rehole dominikánov. Prvým správcom CUP bol od 1.októbra 1998 p. Markolín Ondrej Bodnár, OP. Od novembra 2001 mu prišiel na pomoc br. Bystrík Peter Klembara, OP. 1. novembra 2004 bol menovaný novým správcom...