Knižnica

Zoznam kníh Ev. číslo autor názov 1 Martini, Carlo Maria Žena svého lidu 2 Ján Pavol II Nebojme  sa pravdy 3 Freyer, Herbert Paul Albert Schweitzer Život a dielo 4 Hviezdoslav, P. O. Žalmy a hymny 5 Radičová, I.;Woleková, H. Nemec, J. Zdravie, práca, dôchodok 6...

NOVÉ PRAVIDLÁ POŽIČIAVANIA KNÍH

KNIŽNICA CUP Knižničný poriadok výpožičná doba 1 mesiac /možnosť predlženia, ale treba dať vedieť – osobne, či na niektorom z doleuvedených kontaktov/ pri požičaní je potrebné zapísať sa do „zošita na to určeného“, nachadzajúceho sa v kancelárii /tzn. požičiavanie...

WANTED *** WANTED *** WANTED

Pozor knižnica Ak nájdeš svoje meno v tejto časti zoznamu, pozri sa prosím, či nemáš knihu náhodou ešte doma. Ak áno, tak ju urýchlene vráť a odpíš sa z knihy na to určenej. Danka Domčeková                Barbari tiahnu Európou Mišo Klas                              ...