Čo v CUP?

Program v CUP Emauzských učeníkov vo Zvolene ________________________________ Pondelok 18:00 hod. spovedanie a duchovné rozhovory 18:30 hod. sv. omša v kaplnke CUP 19:00 hod.  biblické stretnutie v CUP Utorok 18:30 hod. sv. omša v kaplnke CUP 19:00 hod. skúška...