Program v CUP Emauzských učeníkov vo Zvolene


________________________________

Pondelok 18:00 hod. spovedanie a duchovné rozhovory

18:30 hod. sv. omša v kaplnke CUP

19:00 hod.  biblické stretnutie v CUP

Utorok 18:30 hod. sv. omša v kaplnke CUP

19:00 hod. skúška speváckeho zboru

streda 18:30 hod. akademická sv. omša na Zvolenskom zámku /v CUP/

19:45 hod. stretnutia študentov v CUP, agapé

štvrtok 18:30 hod. sv. omša v kaplnke CUP

_________________________________

Sv. omše
Každú stredu počas akademického roka máme študentskú sv. omšu v kaplnke na Zvolenskom zámku o 18:30 hod.

V kaplnke Emauzských učeníkov v dome Phorum máme sv. omše v pondelok, utorok a vo štvrtok.

Osobný rozhovor alebo spoveď

Okrem možnosti sv. spovede v pondelok pred sv. omšou od 18:00 hod. sa môžete kedykoľvek dohodnúť s Bartolomejom (0907 438 073) a Dominikom (0914 282960) na termíne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Sú tu pre nás, či už potrebujeme rozhrešenie alebo len niekoho, kto by vás počúval. Im ide aj jedno aj druhé.

Spevácky zbor

Spevácky zbor, ktorý nám nielen spevom a hudbou spríjemňuje naše mládežky nacvičuje pravidelne v utorok od 19:00 a v stredu od 17:00 v dome Phorum.

Sviatosti

Príprava na prijatie sviatostí (krst, sv. prijímanie, sviatosť birmovania). Bližšie informácie u Bartolomeja a Dominika.

Kána galilejská”

Je projekt, ktorý je dlhodobou (dvojsemestrálnou), vzdialenou prípravou mladých ľudí na manželstvo. Pozostáva z jedného celodenného stretnutia v mesiaci, spravidla v sobotu, 3 krát v zimnom i letnom semestri. Posledné štvrté stretnutie trvá celý víkend niekde na chate. Na tieto stretnutia si pozývame hostí, odborníkov z oblasti morálky, kánonického práva, psychológie, spirituality a dogmatiky, ktorí rozoberajú rôzne aspekty manželstva. Občas prídu aj manželia, ktorí rozprávajú s odstupom času o svojich manželských skúsenostiach.

Pravidelné stretká alebo malé spoločenstvá.

Stretká si pripravujú a vedú študenti sami. Cieľom je spoznať viac seba, učiť sa spoločnej komunikácii, formovať svoje postoje v dôležitých otázkach, vzdelávať sa vo viere, vytvárať zrelé vzťahy. V pôstnom období budú stretká tzv. pôstné túžby.

Besedy

Raz v mesiaci patrí jeden večer stretnutiu s hosťom – odborníkom, ktorých pozývame z rôznych kútov Slovenska. Témy? Psychológia, medicína, teológia, sociálna oblasť atď. Začiatok je o 20:00 v Galérii domu Phorum.

Duchovné obnovy

1x za semester sa koná 3 dňová duchovná obnova.

Ples
Cupkársky ples, ktorý sa uskutočnil už 9x, aj za účasti vedenia TU a ŠDĽŠ.