O nás a o CUP-ke

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

V CUP-ke začíname sv. omšami v kaplnke Emauzských učeníkov na Štefanikovej 20 dňa 24.9.2018 o 18.30 hod. Organizačné stretnutie sme mali v CUP-ke 3.10.2018 po sv. omši. Porozprávali sme o novom školskom roku, o úlohách, ktoré nás čakajú. Rozdelili sme si tímy a študentov, ktorí sa v nich zapájajú.  Prvá sv. omša na Zvolenskom zámku bude 10.10.2018 o 18.30 hod.tzv. Veni sancte. Pozvaní sú všetci študenti. Ostatné stredajšie sv. omše okrem popolcovej stredy a Te Deum budú v kaplnke CUP o 18.30.

PRÁZDNINY SÚ ZA NAMI.

Cez prázdniny ako každý začiatok prázdnin sme prežili na čerešňovej brigáde v Dunajskej Lužnej. Bolo nás dokopy asi 20 študentov. Mali sme možnosť si zarobiť a pomôcť sebe aj iným. Boli sme na Katarínke a na púti s Pannou Máriou na P 18. Na začiatku prázdnin sme mali denný tábor a tiež tábor s deťmi v Ábelovej. To boli prázdniny s CUP-kou, popritom sme zažili množstvo iných stretnutí a akcii. Boli sme niektorí z nás niekoľkokrát na Katarínke, navštívili sme Medžugorie – mládežnícky festival a mali sme brigádu pri CUP-ke. Pár fotiek simôžete pozrieť tu.