Sme tu pre Vás

Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov M. R. Štefánika 20, 96001 Zvolen IČO: 35984031 www.cup.dominikani.sk, cupzv@dominikani.sk č. účtu: SK27 0200 0000 0040 5208 0856 Matej Juraj Šulík, OP. Univerzitný kaplán, správca CUP e-mail: cupzv@dominikani.sk...