Začala jeseň. Naozaj krásna a čarovná jeseň. Pre vysokoškolákov toto obdobie znamená aj nový akademický rok. Ako listy padajú na zem, aj my sme pomaly zasadli do lavíc a začali nový semester. Prišli prvé stresy, miešajúce aj so strachom z nového, nepoznaného.  

Vždy keď ma zahltia povinnosti, je toho na mňa veľa, utekám k Bohu, alebo lepšie, k Ježišovým nohám. Tak ako Mária, Lazárova sestra. 

Tak sme sa k Nemu vybrali aj my mladí z Centra univerzitnej pastorácie (CUP) vo Zvolene. 2. októbra sme sa spoločne stretli v kaplnke Zvolenského zámku a slávili najsvätejšiu Eucharistiu. Sv. omšu celebroval páter Damián a kázal páter Matej. Na konci sme volali Ducha Svätého, toho, ktorý je oživovateľ, tvorí všetko nové a neskutočne nás inšpiruje a vedie životom. 

Po svätej omši, sme sa spolu pobrali do CUP-ky, kde na nás čakal výborný guľáš, ktorý pre nás s láskou pripravili cupkári. Naplnili sme nie len naše srdcia, ale aj naše brušká. Celý večer sa niesol vo veľmi príjemnej atmosfére a skvelej nálade. Privítali sme nové tváre, pozdravili staronových členov a zakončili to debatami na rôzne témy.  

Chcem sa touto cestou poďakovať celému tímu organizátorov, od pátra Mateja, cez mladých, ktorí slúžili, pri upratovaní, príprave jedla, varení, speváckemu zboru, dievčatám za službu v kuchyni pri upratovaní a všetkým ľuďom ktorí na nás mysleli v modlitbách. A najväčšie ďakujem patrí Tomu hore, lebo bez Neho by to nemalo zmysel. 

CUP-ka je od tohto mesiaca aktívna aj na Facebooku, tak pre viac info nás nájdete pod názvom CUP Zvolen.  

PS.: Ak sa budete cítiť smutní, vystresovaní, alebo vás bude tlačiť k zemi strach, skočte k Ježišovým nohám, tam je miesto odpočinku a pokoja. A na záver: “Ak je Boh za nás, kto je proti nám?” Rim 8, 31b 

Barborka Troppová 
cupkárka (študentka TUZVO)