Num 21, 4-9; Jn 8, 21-30

[Ježiš povedal o svojom Otcovi, ktorý je na nebesiach:] „…ja vždy robím, čo sa páči jemu.” (Jn 8, 29)

John Sherrill popisuje vo svojej knihe The Will-Power Problem (Problém pevnej vôle) o tom, ako sa pravidelne poddával istému pokušeniu. Vždy si povedal, že to bude posledný krát. Nikdy nebolo. Keď si po čase John uvedomil, že ho to celkom uchopilo, začal hľadať pomoc u psychiatra. Keď to nepomohlo, náhodou sa mu dostalo do rúk Písmo. Otvoril si ho náhodne na slovách z knihy Jozue (24, 15). Tieto mu pomohli zmeniť veci. Slová zneli: „…dnes si vyvoľte, komu chcete slúžiť”. Scherrill pochopil úryvok takto: «Rozhodni sa teraz! Nečakaj, až budeš pokúšaný. Vtedy bude už neskoro.”

Ježišove slová o to, ako robí vždy iba to, čo sa páči jeho Otcovi a Sherrillova stratégia na boj s hriechom ma pozývajú sa pýtať: Aká je moja stratégia, keď som pokúšaný, aby som plnil svoju a nie Božiu vôľu? Alebo keď sa dokonca snažím prestať robiť to, čo robiť nechcem?

S Bohom vyplávaj hoci aj na šíre moria, bez neho neprekračuj ani len prah svojho domu. (Ruské príslovie)