Dan 3, 25. 34-43; Mt 18, 21-35

Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ 22 Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz. (Mt 18, 21-22)

Elisabeth Morris bola plná zlosti. Opitý vodič Tommy zrazil a zabil jej jediného syna. Tommy bol odsúdený, aby rečnil študentom v prospech hnutia MADD (Matky proti opitým vodičom). Jedného dňa si Tommyho šla vypočuť aj Elisabeth. Pohnutá úprimnou ľútosťou a výčitkami, ktoré cítil za to, čo urobil, mu nielen že odpustila, ale dokonca sa s ním aj spriatelila.

Čo by som mal urobiť, ak mi je ťažké odpustiť niekomu, kto ma urazil?

Ľudia, ktorí nechcú odpustiť iným búrajú most, po ktorom musia prejsť, ak chcú dosiahnuť nebo. Lebo každý človek potrebuje odpustenie. (George Herbert – mierne prispôsobené)