Ex 17,3-7; Rim 5, 1-2.5-822-25; Jn 4, 5-42

[Ježiš a žena boli pri studni a hovorili o vode. Po chvíli jej Ježiš hovorí:] „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky.“ (Jn 4, 13-14)

Výskum z r. 1980 ukázal, že z každej farnosti priemerne asi 600 katolíkov je nepraktizujúcich svoju vieru. Tiež ukázal, že ak sa niektorý z nich vrátil k praktizovaniu, stalo sa to cez osobné pozvanie zo strany niekoho. Konečne tento výskum ukázal aj to, že najlepšími pozývateľmi sú tí, ktorí kedysi sami boli nepraktizujúcimi, na z toho či onoho dôvodu sa zmenili. Inými slovami, boli to ľudia, ako žena z dnešného evanjelia.

Koho z mojich nepraktizujúcich priateľov by som mohol pozvať naspäť k aktívnej viere? Ako?

Ak nebudeš na prvý pokus úspešný, patríš medzi nadpriemer. (M.H.Alderson)