Ex 32, 7-14; Jn 5, 31-47

[Ježiš povedal:] „Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec.“ (Jn 5, 36)

Osemdesiaťpäťročná Clara Haleová slúžila ako pestúnka viac než 500 deťom, ktoré sa narodili matkám, závislým na drogách. Starala sa o ne dovtedy, kým sa o ne nemohli postarať ich vlastné matky. Mnohé z týchto detí však prišli na svet so závislosťou na drogách. Toto jej prácu robilo veľmi ťažkou. „Keď dieťa plače, lebo potrebuje drogu,“ hovorí, „jediné, čo som schopná urobiť je pritúliť si ho k sebe a povedať mu  «Milujem ťa a aj Boh ťa miluje a aj tvoja mama ťa miluje. Tvoja mama však teraz potrebuje trocha času.»“

Práca matky Haleovej je svedectvom jej láske k deťom. Ježišove skutky svedčia o jeho láske k Otcovi.

O láske ku komu alebo k čomu svedčia moje skutky?

Modli sa, ako keby všetko záviselo iba od Boha a pracuj, ako keby všetko záviselo len od teba. (Sv. Ignác z Loyoly)