Jer 7, 23-28; Lk 11, 14-23

[Ježiš] raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy žasli; no niektorí z nich hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“ (Lk 11, 14-15)

Na Broadwayi sa hral muzikál zo života John Adamsa, ktorý viedol Američanov v boji za nezávislosť od Anglicka v 18. storočí. Muzikál mal názov 1776. Muzikál predstavuje Adamsa, ako stojí zoči voči dobromyseľným avšak zmanipulovaným spoluobčanom. Stojac sám vo svojom úrade Adams spieva: „Je tam niekto, komu na veciach záleží? Vidí niekto, čo ja vidím?“

Ako reagujem ja, keď síce dobromyseľní avšak zmanipulovaní ľudia ohŕňajú nos, alebo výslovne znemožňujú moje snahy urobiť to, čo považujem za nutné a správne? Čo mi v takýchto situáciách pomáha ísť vpred?

Trpezlivosť je moc. Za pomoci času a trpezlivosti sa morušový list premení na hodváb. (Čínske príslovie)