Jer 17, 5-10; Lk 16, 19-31

[Ježiš povedal podobenstvo o bohatom mužovi, ktorý ignoroval údel chudáka, okolo ktorého denne prechádzal keď vstupoval do svojho domu. Obaja zomreli a ich osudy sa obrátili. Boháč prosil Abraháma, aby poslal niekoho, aby varovali členov jeho rodiny, aby neskončili, ako on:] „…ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.“ [Abrahám] mu odpovedal: Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.“ (Lk 16, 30-31)

Istá bohatá vdova hovorí: „Abrahám povedal, že ak by sa môj zomrelý manžel vrátil a povedal mi: «Miláčik, zmeň život. Robíš tú istú chybu, ktorú som robil ja.» Našla by som si všetky dostupné vysvetlenia jeho objavenia, len aby som nemusela v svojom živote nič meniť.“

Ak by sa mi zjavil môj zomrelý priateľ a povedal mi „Život po smrti je presne taký, ako nám ho popísal Ježiš“. Zmenili by tieto slová niečo v mojom živote?

Rabíni zvykli hovorievať, že bohatí pomáhajú chudobným v tomto svete a chudobní pomáhajú bohatým na druhom svete. (Anonym)