Joz 5,9a. 10-12, 2 Kor 5, 17-21, Lk 15,1-3, 11-32

„Syn môj, ty so mnou a všetko, čo ja mám ,je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený a našiel sa.“ (Lk 15, 31-32)

Neil Miller brnká na pozitívnu strunu, keď v časopise The Christian Science Monitor píše: „Ak by láskavosť a milosrdenstvo neboli bežnou ale zriedkavou vlastnosťou neuvádzali by noviny palcovými titulkami články nadpísané napríklad takto: Matka sa stará o svoju rodinu – Slepcovi pomohli prejsť cez cestu – Väzni navštívení – Bedári o ktorých sa starajú – atď., atď.? Lenže vďaka Ježišovmu príchodu na zem „takéto udalosti nie sú novinkami, ale sú tak bežné a tak krásne, ako púpavy na lúke.“

Spomeň si aspoň na jednu vec v dnešnom svete, ktorá ťa napĺňa novou nádejou do budúcnosti. Povedz o nej v modlitbe Ježišovi.

Nemyslím na biedu sveta, ale na krásu, ktorá tu aj napriek biede stále zostáva. (Anne Frank