Dan 3,14-20.91-92.95; Jn 8,31-42

[Ježiš povedal:] „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.” (Jn 8, 31-32)

Charles Colson bol jedným z hlavných Nixonových pomocníkov, ktorý bol uväznený za tzv. Watergate škandál. Neskôr prežil obrátenie. Bol hlboko zasiahnutý úravkom z knihy K jádru křesťanství od C. S. Lewisa: „Pýcha vedie ku všetkým ostatným nerestiam: je to kompletný proti-Boží stav duše… Dokedy si pyšný, nie si schopná spoznať Boha. Pyšný človek sa pozerá vždy na všetko zhora. .. Dokedy sa pozeráš zhora, nebudeš schopný vidieť veci, ktoré sú hore, nad tebou.” Si Keď tieto slová Colson prečítal, povedal si: „Náhle som sa cítil ako nahý a nečistý. … Lewisove slová popisovali mňa.” Pravda Charlesa Colsona oslobodila.

Nie je aj v mojom živote niečo, čo ma drží v otroctve, ako držala v otroctve pýcha Colsona?

[Pýcha] požiera každú možnosť lásky, spokojnosti ba dokonca zdravého úsudku. (C. S. Lewis)