Iz 49, 8-15; Jn 5, 17-30

[Ježiš povedal:] „…Otec miluje Syna.“ (Jn 5, 20)

Biblistka Dorothy Dawes pozorovala izraelské deti, ako sa čľaptali v Genezaretskom jazere. Náhle jedno z nich volá k svojmu otcovi: „Abba!“ Toto slovo ju prekvapilo a hlboko sa jej dotklo. Bolo to prastaré slovo, ktoré použil aj Ježiš – a aj nás učil, aby sme ho používali – keď sa obracal na Boha. Doslova znamená „ocko“. Inými slovami, Ježiš nás učil obracať sa na Boha tak isto, ako sa na Boha obracal on: s bezvýhradnou dôverou dieťaťa, ktoré volá k otcovi, o ktorom si je isté, že ho miluje.

Čo mi bráni v tom, aby som sa k Bohu obracal s bezvýhradnou dôverou malého dieťaťa?

Bože na nebi, keď myšlienka na teba zobudí moje srdce, daj aby sa neprebudilo ako vystrašené vtáča, ktoré stratí hlavu v panike, ale ako dieťa, ktoré sa prebudilo z príjemného popoludňajšieho spánku – jeho tvár žiari krásnym úsmevom. (Sören Kierkegaard)