Dt 4, 1. 5-9; Mt 5, 17-19

[Ježiš povedal vo svojej Reči na Vrchu:] „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.“ (Mt 5, 17)

Bohoslužby v synagógach v dávnych časoch začínali procesiou so zvitkami Zákona okolo zhromaždených ľudí. Je to malá ilustrácia toho, akú úctu mali Židia voči Mojžišovmu Zákonu. Novozákonné grécke slovo exousia ktorý sa prekladá ako «autorita» znamená „moc pridať alebo odobrať z vecí“. Je to ten istý druh moci, ktorým sa Ježiš charakterizoval vo svojej Reči na Hore. Ježiš musel byť buď blázon alebo Boží Syn, ak by si bol dovolil to, čo si dovolil. Nečudo, že vždy bol s náboženskými predstaviteľmi na nožoch. Musel mať priam „Herkulesovu odvahu“, aby dokázal vo svojej misii, ktorú mu dal Otec pokračovať.

Čo si z mojich kresťanských záväzkov vyžaduje najväčšiu odvahu, aby som to splniť? Prečo?

Božia milosť vo mne a Božia sila za mnou mi pomôže prekonať každú prekážku, ktorá je predomnou. (Anonym)