Jer 18, 18-20; Mt 20, 17-28

[Ježiš povedal:] „…kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. …  Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých..“ (Mt 20, 26, 28)

Ježiš meria veľkosť inak, ako to robí dnešná spoločnosť. Spoločnosť meria veľkosť podľa vplyvu, ktorú človek má, podľa pozície, ktorú zastáva, podľa výšky platu, ktorý zarába. Pre Ježiša je všetko toto bezvýznamné. Ježiš meria veľkosť podľa kvality služby človeku druhým: napríklad služba zdravotnej sestra pacientom, služba rodiča deťom, služba zamestnávateľa zákazníkom alebo zamestnancom, služba kňaza veriacim…

Ktoré meranie veľkosti sledujem ja – to, ktoré praktizuje spoločnosť, alebo Ježišovu?

Ako dobre sa cítim pri snahe posudzovať veľkosť iných týmto spôsobom? Prečo?

Boh si vyberá svoje vlastné nástroje a niekedy sú to nástroje veľmi čudné. Napríklad mňa si vybral, aby som počas tejto veľkej krízy kormidloval túto loď. (Abrahám Lincoln)