Ez 37,21-28; Jn 11,45-56

[Veľkňaz Kajfáš povedal veľrade:] „Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud  a nezahynie celý národ.” (Jn 11, 50)

Kajfášova poznámka sa zvykne považovať za najironickejší výrok v Písme. Čo tento veľkňaz povedal bola pravda, ale v zmysle ďaleko odlišnom, než čo mal on na mysli. On myslel na to, že je omnoho lepšie, keď zomrie Ježiš, než keby mali prísť Rimania a zničiť židovský národ. Lenže jeho výrok bol pravdivým v omnoho dramatickom a hlbšom zmysle. Je pravdou, že ak by Ježiš nebol zomrel celé ľudstvo by bolo zahynulo v hriechu.

Kľakol som si niekedy a poďakoval sa z celého srdca Ježišovi za to, že nás spasil? Že mňa spasil?

Celá moja teológia je obsiahnutá v tomto malom kompase: „Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov.” (Archibald Alexander)