Jer 11, 18-20; Jn 7, 40-53

Niektorí z nich chceli [Ježiša] aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?” Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril.” (Jn 7, 45-46)

Prezident Andrew Jackson ponúkol milosť istému väzňovi. Väzeň odmietol milosť prijať so slovami: „Môj dlh voči spoločnosti je príliš veľký! Nezaslúžim si, aby mi bolo odpustené!” Nič na svete ho nemohlo presvedčiť. Keď ho prehovárali, nechcel o tom počuť. Veľa ľudí aj v Ježišovej dobe sa podobalo tomuto väzňovi. Nič čo im hovoril Ježiš – alebo ktokoľvek iný – nebolo schopné ich presvedčiť. Jednoducho nechceli o tom počuť.

Ako silne som naviazaný na svoje vlastné pohľady a chápania? Ako otvorený som o nich diskutovať?

Kto nevie, a nevie, že nevie je blázon – vyhýbaj sa mu… Kto vie, a vie, že vie je mudrc – nasleduj ho. (Arabské príslovie)