Mich 7, 14-15. 18-20; Lk 15, 1-3, 11-32

[Ježiš povedal: „Istý otec mal dvoch synov. Mladší sa rozhodol odísť z domu. Vyžiadal si teda svoje dedičstvo a odišiel. Keď všetky peniaze hlúpo premárni, rozhodol sa vrátiť k otcovi] „Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho.“ (Lk 15, 20)

Istá rehoľná sestra nábožného života hovorí raz biskupovi, že sa jej zjavil Ježiš. Biskup ju chcel vyskúšať a tak jej hovorí: „Nabudúce, keď sa vám Ježiš znova zjaví, spýtajte sa ho, aký bol môj najväčší hriech pred tým, než som sa stal biskupom.“ O pár mesiacov sestra prišla znova. Biskup sa jej pýta: „Teda, čo Vám povedal Ježiš. Aký bol môj najväčší hriech?“ Sestra hovorí: „Ježiš mi povedal, že on si už nepamätá!“

Do akej miery som ja ochotný odpúšťať a zabúdať? Ako konkrétne dávam najavo ľuďom, že som im naozaj odpustil?

Odpustenie je švandovná vec: zohrieva srdce a ochladzuje žihadlá. (William A. Ward)