Iz 65, 17, 21; Jn 4, 43-54

[Kráľovský úradník prosil Ježiša, aby uzdravil jeho syna. Ježiš ho uzdravil.] Ježiš mu povedal: „Choď, tvoj syn žije!“ On uveril Ježišovmu slovu a šiel. Ešte bol na ceste, keď mu prišli sluhovia naproti a hovorili že jeho dieťa žije.“ (Jn 4, 50-51)

Boh prikázal Mojžišovi, aby zdvihol svoju palicu nad Červené more, a že vody mora sa rozostúpia a vytvoria chodník, po ktorom budú môcť Izraeliti prejsť bezpečne na druhú stranu. Istá legenda hovorí, že vody sa však v skutočnosti nerozstúpili a to až do vtedy, kým prvá skupina Izraelitov nevkročila do mora.

Viera Izraelitov a viera kráľovského úradníka ma pozývajú, aby som sa sám seba spýtal: Ak by som mal stupnicu od jedna do sedem, kde jedna je najslabšia a sedem najsilnejšia viera, ako silná by bola moja viera? Čo by som mohol urobiť, aby som ju posilnil?

Hľadal som svoju dušu, no svoju dušu som vidieť nebol schopný. Hľadal som svojho Boha, Boh mi však unikal. Hľadal som svojho brata, a našiel som všetky tri: svoju dušu, svojho Boha i svojho brata. (Anonym)