2 Kor 5, 1-15a; Lk 4, 24-30

[Nazaretčania] „Vstali, vyhnali ho [Ježiša] z mesta a viedli do až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.“ (Lk 4, 29-30)

Väčšina z nás si myslí, že Ježiš bol obklopený iba davom milých ľudí. No pravdou je, že veľa ráz bol obklopený aj davmi, ktoré boli nepríjemne násilné. „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás“ (Jn 5, 20). A naozaj sa to i splnilo. A to ešte ako. Apoštolov bičovali (Sk 5, 40), Štefan bol ukameňovaný (Sk 7, 58) Pavla palicovali osem krát (2 Kor 11, 24-25). Ježiš však povedal svojim učeníkom, aby sa týchto vecí nebáli. Povzbudzoval ich slovami: „…dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16, 33)

Dnešné čítanie ma pozýva, aby som sa sám seba pýtal: Ako na mňa vplýva, keď vidím svoju vieru prezentovanú v médiách alebo v rozhovoroch v zlom alebo ironickom svetle?

„[Apoštoli] odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto [Ježišovo] meno.“ (Sk 5, 41)