Jer 20, 10-13; Jn 10,31-41

[Keď sa niektorí ľudia pokúšali Ježiša kameňovať, on sa ich spýtal:] Pre ktorý [z mojich dobrých skutkov] ma kameňujete?!” Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom.” (Jn 10, 33)

Leopold Stolkowski dirigoval koncert Philadelphského orchestra. V jednej overture bola pasáž pre trubku, ktorá však mala hrať mimo hľadiska. Dvakrát prišlo to miesto, kde mala zaznieť trubka, dvakrát však nezaznela. Stokowski bol rozzúrený. Cez prestávku namosúrený šiel hľadať trumpetistu, aby si to s ním vyriadil. Našiel ho – s rukami zviazanými za chrbtom a člena bezpečnostnej služby stojaceho nad ním: „Tento trkvas sa snažil trať na trubke počas vášho koncertu. Nuž som mu v tom zabránil.”

Tak, ako dobromyseľný dozorca znemožnil Stokowského dielo, aj Ježiš mal okolo seba dobromyseľných ľudí, ktorí hamovali jeho dielo. Nerobím čosi podobné niekomu aj ja?

Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok. (Iz 55, 9)