2 Sam 7,4-5a. 12-14a, Rim 4,13. 16-18.22, Mt 1, 16.18-21. 24a

„Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ (Mt 1, 21)

Britský básnik Francis Thompson napísal: „Na svete nič nezačína a nič nekončí bez kvílenia. Lebo narodili sme sa z bolesti iného, a odídeme za prítomnosti bolesti vlastnej.” Mnohí ľudia obviňujú Boha za to, že musia na zemi trpieť. Lenže Biblia nám hovorí, že utrpenie začalo s prvým hriechom. A bolo to presne toto utrpenie – začaté hriechom – ktoré Ježiš prijal, keď visel na kríži a ktoré potom premenil na spásu. Pavol hovorí: „Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré” (Rim 8, 28).

Spomeniem si na nejaké utrpenie vo svojom živote, ktoré mi v konečnom dôsledku prinieslo dobro?

Ježiš neprišiel, aby odstránil utrpenie. Prišiel, aby ho naplnil svojou prítomnosťou. (Paul Claudell)