Oz 14, 2-10; Mk 12, 28b-34

[Ježiš povedal:] „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!“ Druhé je toto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto niet.“ (MK 12, 30-31)

Jeanne Juganová bola láskavá 47-ročná žena vo Francúzku r. 1839. Jedného dňa toho roku sa rozhodla, že k sebe do domu prijme starú slepú ženu. Vtedy ju ani nenapadlo, že tento malý praktický skutok lásky sa stane inšpiráciou pre svetové spoločenstvo sestier, ktoré zasvätia svoj život skutkom, aké urobila aj ona. Dnes sa „malé sestry chudobných“ delia o svoje domovy a lásku so starými ľuďmi v 30 krajinách sveta. Ich praktická každodenná láska už objala milión ľudí.

Ako by sa mohla moja vlastná každodenná láska stať praktickejšou, zvlášť vo vzťahu k starým ľuďom?

Skúškou našej lásky k Bohu je láska, ktorú máme k sebe navzájom. (Anonym