Gn 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Mt 21, 33-43. 45-46

[Ježiš povedal podobenstvo o mužovi, ktorý prenajal svoju vinicu nájomníkom za podiel na úrode. V čase oberačky poslal svojich sluhov, aby prevzali jeho podiel, no nájomníci ich zbili a zabili. Poslal ďalších svojich sluhov, no dopadlo to podobne:] „Napokon k nim poslal svojho syna … keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: „… Poďte, zabime ho … Veľkňazi a farizeji … vybadali, že hovorí o nich.“ (Mt 21, 37-39, 45)

Niektorí vykladajú podobenstvo takto: Vinicou je Izrael. Vlastníkom vinice je Boh. Nájomníkmi sú náboženskí vodcovia Izraela. Služobníkmi vlastníka vinice sú Boží proroci. Synom vlastníka vinice je Ježiš. Noví nájomníci sú Ježišovi apoštoli.

V čom sa ja snáď správam, ako pôvodný nájomníci vinice z evanjelia?

„A toto sa im stalo ako predobraz a bolo napísané ako napomenutie pre nás, ktorých zastihol koniec vekov.“ (1 Kor 10, 11)