Asi od r. 1995 začalo na tzv. „Novom internáte“ vo Zvolene pracovať spoločenstvo mladých ľudí, ktoré sa volalo Jonatán (podľa známej novely R. Bacha – Čajka Jonathan Livingstone). Postupne ho navštevovalo asi 35 ľudí.

V tom istom čase začali akademické sv. omše v kaplnke na Zvolenskom zámku, ktorý svojím prostredím vytvára vynikajúcu atmosféru pre takéto sv. omše.

Koncom roku 1997 vzniklo v Bratislave Univerzitné pastoračné centrum (UPC) a od začiatku bolo jasné, že takéto centrá by mali vznikať na celom Slovensku. V máji 1998 začala v mladých ľuďoch vo Zvolene rezonovať myšlienka vlastného „pastoračného centra“, ktoré by podľa UPC v Mlynskej Doline organizovalo program širokého spektra aktivít.

Trvalo asi 2 mesiace, kým sa pripravili potrebné dokumenty, aby v septembri 1998 mohla byť podpísaná nájomná zmluva o prenájme bývalej študovne na „Novom internáte“. Hneď nato, 1. októbra 1998 o. biskup Rudolf Baláž štatútom zriadil „Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov“ (CUP). V novembri 1998 bola daná k dispozícii ďalšia miestnosť a sociálne zariadenie.

Koncom júna 1999 boli vedeniu Technickej univerzity predložené ciele CUP. Na základe toho bola CUP daná do prenájmu ďalšia miestnosť, aby sa mohli aktivity CUP rozrastať. Tak sa CUP dostalo aj na tzv. „Starý internát“. Od septembra 1999 máme teda v prenájme 3 miestnosti na 2 internátoch so sociálnym zariadením, celkovo asi 110 m2.

V júni 2001 sme vo verejnej súťaži získali starý dom v centre Zvolena. Dom pre nás kúpil o. biskup Rudolf Baláž. Príprava projektov a zháňanie počiatočných investícií nás stálo veľa síl a času, preto sme s opravami začali až v máji 2002. Po 9 mesiacoch opráv sme dom nazvali Phorum a slávnostne otvorili 12. 2. 2003. Pri opravách domu pomáhali predovšetkým študenti, ktorí odpracovali obrovské množstvo hodín. Obdobie opráv nás mnohých užšie spojilo a obdarovalo nás nezabudnuteľnými zážitkami.

Finančne nás podporili najmä: Renovabis, Arcibiskupstvo Mníchov, Dominikánska provincia v Kanade, Západná provincia dominikánov v USA a drobní darcovia na Slovensku.