Kázne a zamyslenia

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.

Pôstne zamyslenia

Piatok 3. pôstneho týždňa

Oz 14, 2-10; Mk 12, 28b-34 [Ježiš povedal:] „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!" Druhé je toto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!" Iného, väčšieho prikázania, ako sú...

Sobota 3. pôstneho týždňa

Oz 6, 1-6; Lk 18, 9-14 [Ježiš povedal:] „...každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený." (Lk 18, 14) Cato, dávny rímsky senátor sa jedného dňa prechádzal s iným senátorom. Tento sa k nemu náhle obráti a hovorí: „Cato, je to trapas že senát...

Štvrtá pôstna nedeľa

Joz 5,9a. 10-12, 2 Kor 5, 17-21, Lk 15,1-3, 11-32 „Syn môj, ty so mnou a všetko, čo ja mám ,je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený a našiel sa." (Lk 15, 31-32) Neil Miller brnká na pozitívnu strunu, keď...

Pondelok 4. pôstneho týždňa

Iz 65, 17, 21; Jn 4, 43-54 [Kráľovský úradník prosil Ježiša, aby uzdravil jeho syna. Ježiš ho uzdravil.] Ježiš mu povedal: „Choď, tvoj syn žije!" On uveril Ježišovmu slovu a šiel. Ešte bol na ceste, keď mu prišli sluhovia naproti a hovorili že jeho dieťa žije." (Jn 4,...

Utorok 4. pôstneho týždňa

Ez 47, 1-9.12; Jn 5, 1-3. 5-16 [V Jeruzaleme bol rybník, kde sa ľudia chodili uzdravovať. Bol tam muž, ktorý bol chorý 38 rokov. Ježiš sa ho opýtal:] „Chceš ozdravieť?" Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa...

Streda 4. pôstneho týždňa

Iz 49, 8-15; Jn 5, 17-30 [Ježiš povedal:] „...Otec miluje Syna." (Jn 5, 20) Biblistka Dorothy Dawes pozorovala izraelské deti, ako sa čľaptali v Genezaretskom jazere. Náhle jedno z nich volá k svojmu otcovi: „Abba!" Toto slovo ju prekvapilo a hlboko sa jej dotklo....

Štvrtok 4. pôstneho týždňa

Ex 32, 7-14; Jn 5, 31-47 [Ježiš povedal:] „Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec." (Jn 5, 36) Osemdesiaťpäťročná Clara Haleová slúžila ako pestúnka viac než 500 deťom,...

Piatok 4. pôstneho týždňa

2 Sam 7,4-5a. 12-14a, Rim 4,13. 16-18.22, Mt 1, 16.18-21. 24a „Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ (Mt 1, 21) Britský básnik Francis Thompson napísal: „Na svete nič nezačína a nič nekončí bez kvílenia. Lebo narodili sme sa...

Sobota 4. pôstneho týždňa

Jer 11, 18-20; Jn 7, 40-53 Niektorí z nich chceli [Ježiša] aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?” Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril.” (Jn 7, 45-46) Prezident...

Piata pôstna nedeľa

Iz 43,16-21, Flp 3, 8-14, Jn 8,1-11 [Niektorí náboženskí vodcovia chceli ukameňovať cudzoložnicu. Ježiš im však povedal:] Ježiš „sa zohol a písal po zemi. … [Oni sa] jeden po druhom – počnúc staršími – vytrácali…” (Jn 8, 8-9) Arnold Lunn vo svojej knihe Now I See...

Pondelok 5. pôstneho týždňa

Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Jn 8,12-20 [Ježiš  odpovedal:] „Hoci vydávam svedectvo o sebe iba ja sám, moje svedectvo je pravdivé, lebo viem odkiaľ som prišiel a kam idem.“ (Jn 8, 14) Igor Gouzenko bol členom vedenia Sovietskeho veľvyslanectva v Kanade r. 1945, keď...

Utorok 5. pôstneho týždňa

Num 21, 4-9; Jn 8, 21-30 [Ježiš povedal o svojom Otcovi, ktorý je na nebesiach:] „…ja vždy robím, čo sa páči jemu.” (Jn 8, 29) John Sherrill popisuje vo svojej knihe The Will-Power Problem (Problém pevnej vôle) o tom, ako sa pravidelne poddával istému pokušeniu. Vždy...

Modlitby

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.

Kristovi svedkovia

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.

Poklady náboženstiev

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.